J&J Vicryl sutur 3-0 V-7 26mm lila 70cm [V998H] 36st (159084) - Vicryl | www.kruuse.com

Sök

J&J Vicryl sutur 3-0 V-7 26mm lila 70cm [V998H] 36st

159084

J&J Vicryl sutur 3-0 V-7 26mm lila 70cm [V998H] 36st

159084
¿ Vicryl är Ethicons namn på en multifil syntetisk resorberbar sutur, en co-polymer, bestående av glukolid och laktid i förhållandet 9:1 ¿ Efter polymerisation av dessa substanser får man till slut en fiber, som flätas till en suturtråd ¿ Den flätade tråden är smidig och enkel att jobba med ¿ För att minimera friktionen i vävnaden impregneras tråden med en lösning av kalciumstearat Vicryl Polyglactin 910 ¿ Därmed får man ett mycket brett kirurgiskt användningsområde, när man önskar en resorberbarsutur ¿ Liiksom de övriga syntetiska resorberbara suturmaterialen hydrolyseras Vicryl i vävnaden ¿ Efter 14 dagar in vivo består 65% av den initiala dragstyrkan och efter 21 dygn hela 40% ¿ Efter 56-70 dygn är suturmassan fullständigt absorberad

Alternativa produkter

 

Relaterade produkter