J&J Vicryl sutur 0 CPX 48mm lila 90cm [V1057H] 36st (154246) - Vicryl | www.kruuse.com

Sök

J&J Vicryl sutur 0 CPX 48mm lila 90cm [V1057H] 36st

154246

Utvändigt skärande nål, steriltförpackad, 36 st.

J&J Vicryl sutur 0 CPX 48mm lila 90cm [V1057H] 36st

154246
Vicryl är Ethicons namn på en multifil syntetisk resorberbar sutur, en co-polymer, bestående av glukolid och laktid i förhållandet 9:1. Efterpolymerisation av dessa substanser får man till slut en fiber, som flätas tillen suturtråd. Den flätade tråden är smidig och enkel att jobba med. För attminimera friktionen i vävnaden impregneras tråden med en lösning avkalciumstearat Vicryl Polyglactin 910. Därmed får man ett mycket brettkirurgiskt användningsområde, när man önskar en resorberbarsutur. Liksom deövriga syntetiska resorberbara suturmaterialen hydrolyseras Vicryl i vävnaden.Efter 14 dagar in vivo består 65% av den initiala dragstyrkan och efter 21 dygnhela 40%. Efter 56-70 dygn är suturmassan fullständigt absorberad

Alternativa produkter

 

Relaterade produkter

 
Uljud