J&J Vicryl sutur 3-0 FSL 30mm lila 70cm [V585H] 36st (154213) - Vicryl | www.kruuse.com

Sök

J&J Vicryl sutur 3-0 FSL 30mm lila 70cm [V585H] 36st

154213

Utvändig skärande nål, steriltförpackad, 36 st.

J&J Vicryl sutur 3-0 FSL 30mm lila 70cm [V585H] 36st

154213
Vicryl är Ethicons namn på en multifil syntetisk resorberbar sutur, en co-polymer, bestående av glukolid och laktid i förhållandet 9:1. Efterpolymerisation av dessa substanser får man till slut en fiber, som flätas tillen suturtråd. Den flätade tråden är smidig och enkel att jobba med. För attminimera friktionen i vävnaden impregneras tråden med en lösning avkalciumstearat Vicryl Polyglactin 910. Därmed får man ett mycket brettkirurgiskt användningsområde, när man önskar en resorberbarsutur. Liksom deövriga syntetiska resorberbara suturmaterialen hydrolyseras Vicryl i vävnaden.Efter 14 dagar in vivo består 65% av den initiala dragstyrkan och efter 21 dygnhela 40%. Efter 56-70 dygn är suturmassan fullständigt absorberad

Alternativa produkter

 

Relaterade produkter

 
Uljud