J&J PDS sutur 0 CP-2 26mm lila 70cm [Z983H] 36st (154003) - PDS | www.kruuse.com

Sök

J&J PDS sutur 0 CP-2 26mm lila 70cm [Z983H] 36st

154003

En monofil syntetisk resorberbar sutur som glider lätt genom vävnaden. PDS har förlängd draghållfasthet. Efter ca 180 dagar är suturen helt absorberad. Finns lila eller ofärgad. Knytteknik 1=1=1=1.resorberbara sutur, tillverkat genom polymesisering av monomeren para-dioxanon.

J&J PDS sutur 0 CP-2 26mm lila 70cm [Z983H] 36st

154003

Basen är en färglös krystallinsk polymer, som färgas violett med D&Cnummer 2. Suturen har tack vare sin dragstyrka ett brett kirurgisktanvändningsområde. Den keramiska strukturen är inte ändrat jämförbart medmultifila suturmaterial. Lätt att sträcka ut PDS II är monofil ochglider mycket enkelt genom vävnaden. Non-kapillär utan risk för överföring avmikro organismer längs tråden. Nedbrytes i vävnaden genom hydrolys och ger enobetydelig vävnadsreaktion under nedbrytnings processen. Efter ca. 180 dagar ärsuturen fullständigt absorberad. Som alla monofila material är PDS känslig förmekanisk påverkan av t.ex nålhållare och peang, och därför bör försiktighetiaktagas

Alternativa produkter

 

Relaterade produkter