KRUUSE infusion trevägshane steril 50st (230648) - Infusion tillbehör | www.kruuse.com

Sök

KRUUSE infusion trevägshane steril 50st

230648

Minimal doseringsmängd (priming volume) för noggrann tillförsel av medicin. Kopplingsstycke med roterande hanluer - och två honluerkopplingar. Handtag försedd med pil som visar strömningsriktning.

KRUUSE infusion trevägshane steril 50st

230648
Tryck på upp till 4,5bar (65 psi). 360 grader rotationsflöde. 3-vägshane, av kraftig och genomskinlig polykarbonatfiber. Tv å kragar för honluerkoppling och en för hanluerkoppling.

Alternativa produkter

 

Relaterade produkter

 
Uljud