BOVIVET vomsond u pump 12V 1st (190144) - Sondpumpar | www.kruuse.com

Sök

BOVIVET vomsond u pump 12V 1st

190144

System för ingivning av vätska direkt i vommen på kor. Används i samband med rehydrering med upp till 50L ljummet vatten. Kan också användas vid ingivning av lösningar till förebyggande av mjölkfeber och ketos, omedelbart efter kalvning.

Alternativa produkter

 

Relaterade produkter

 
Uljud