Oesphagus sköljslang 1st (190255) - Sond näs/svalg | www.kruuse.com

Sök

Oesphagus sköljslang 1st

190255

Med hjälp av slangen är det möjligt att få bort en obstruktion i matstrupen. I huvudslangen sitter en separat sköljslang som kan ledas direkt till obstruktionen.

Oesphagus sköljslang 1st

190255
En elastisk ballong sluter tätt ut mot matstrupsväggen. Vid sköljning kan ballongen dras närmare och närmare den stoppande massan. Efterhand som massan löses upp blir den utpressad genom huvudslangen i en fortlöpande ström. Det är ingen fara för återrinning till lungorna.

Alternativa produkter

 

Relaterade produkter

 
Uljud