Companion Terapilaser | www.kruuse.com

Sök

Laser

Companion Terapilaser

- en helt ny terapiform

KRUUSE kan nu erbjuda marknadens mest sålda klass IV-terapilaser,
från amerikanska LiteCure LLC. Marknaden för terapilaser har i USA haft
en enorm utveckling de senaste 5-6 åren. LiteCure LLC har, med sin innovativa design
och förståelse för de grundläggande principerna för laserterapi, utvecklat terapilasern speciellt för veterinärmarknaden.Se:Terapilaser och tillbehör  i shopen

 Laser3

- en "gammal" nyhet

Användadet av laser i terapeftiskt syfte är långt ifrån en ny idé. De tidigaste beskrivningarna av effekten av laser på vävnad och celler är från 1963. I början av 70-talet började man arbeta med lågeffektslaser (klass IIIB laser) i terapeftisk syfte. En stor del av de inledande undersökningarna förekom i Sverige.
Användningen av laserterapi slog aldrig riktigt an i den veterinära världen, dels var resultaten inte helt jämna och dels var behandlingstiden relativt lång. Under 2003 godkändes den kraftigare klass IV laser för användning till terapilaser i USA och härifrån gick det sedan snabbt. Med en effekt , som ofta är flera hundra gånger större än vad man tidigare kunnat erbjuda, blev användningen av terapilaser plötsligt långt mer användbart i praktiken.
Klass IV lasern erbjuder inte bara en långt bättre vävnadspenetration, med efterföljande starkt förbättrade klinikska resultat, den extra effekten reducerar också behandlingstiden dramatiskt. En typisk behandling ligger nu mellan 2 och 7 minuter, beroende på vad som skall behandlas.

Lasr2

Hur fungerar det?
Genom att tillföra den vävnad som skall behandlas, energi i form av laserljus startas en biologisk respons kallad fotobiomodulation. Mekanismen bakom bygger på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna, kortfattat beskrivet är laserbehandling en behandling på cellnivå för att påskynda läkning och minska smärta. De biokemiska processer, som ligger bakom, finns utförligt bekrivna i ett snabbt växande antal publikationer.När använder man laserterapi?
Från att ha varit relativt primärt inriktat mot muskelproblem, har introduktionen av den kraftigare klass IV lasern öppnat upp för en långt bredare spektra av applikationer. Klass IV laser har visat sig vara ett väsentligt redskap till förberedande behandlig av en lång rad dagligt förekommande tillstånd på veterinärkliniken. Från den ständigt växande listan över tillstånd där djupverkande laserterapi har visat sig särskilt effektiv kan nämnas:

  • Akut och kronisk otitis
  • Gingivitis
  • Stomatitis
  • Hudinfektioner/Hot spots
  • Sårläkning

  Laser1
Kontakta din KRUUSE säljare för ytterligar information eller boka en
demonstration på kliniken