Rehab | www.kruuse.com

Sök

Rehab

Rehab

Är du också intresserad av Rehabilitering?

Det är ett stigande intresse för produkter rörande rehabilitring och träning av hundar.

Därför har Kruuse i samarbete med Stefan Rosén, ReDog AB, utveckalat och designat en rad produker, som
underlättar rehabiliteringsträningen för patienten efter operation eller sjukdom.