Tonometri | www.kruuse.com

Sök

Content Header Tonovet

Tonometri

Tonometri används för att mäta trycket i ögat. Experter rekommenderar att man utför detta test på alla patienter med ögonproblem, då ett för högt eller lågt tryck är viktiga symptom vid flera av de mer allvarliga ögonsjukdommarna. T.ex. kommer en tidig uveitis ofta visa sig genom ett lågt tryck, medans ett högt tryck betyder glaucom.

Uveitis är en sjukdom som dessvärre kan misstolkas för andra mer harmlösa ögonsjukdomar. Men eftersom den ska behandlas annorlunda och kan utveckla sig till glaucom, är det viktigt att kunna ställa den riktiga diagnosen, sätta in den rätta behandlingen och dessutom se effekten av behandlingen vid ett kontrollbesök.

Det viktigaste redskapet för detta är din Tonometer.

Tonometri är ett lite förbisett verktyg på veterinärkliniken. Det kan vara många grunder till det – ett av dem kanske är, att man tror det är besvärligt att använda.

Men med en Tonovet kan det nästan inte bli enklare. Tonovet fungerar genom att en probe berör ögat mycket försiktigt och genom flera mätningar bestäms trycket i ögat mycket exakt. Det går snabbt och är enkelt att använda och utan obehag för hunden.

Se detta klipp:
 

Tonovet har den fördelen mot andra tonometer, att man inte behöver bedöva ögat och att djuret mycket bättre accepterar undersökningen än med andra tonometer. Se en sammanställning av de 3 mest använda produkterna för tonometri och bilda din egen uppfattning:

 

För att snabbt kunna se skillnad mellan allvarliga och mindre allvarliga ögonproblem och för att kunna ställa rätt diagnos och ge bästa behandling, rekomenderar vi att du använder din Tonovet på alla patienter med ett ögonproblem.

Läs mer om användningen av tonometer här:
Examination of the feline eye and adnexa
Current examination methods of the canine eye