Opthalmoskopi | www.kruuse.com

Sök

Header_oejendiagnostik

Opthalmoskopi

Med ett ophthalmoskop kan du se genom pupillen och in i den bakre ögonkammaren och undersöka de strukturer som ligger där: retina, blodkar, den optiska disken osv.

Det mest kända på en vanlig klinik är direkt ophtalmoskop. Undersökningen består till störta delen av att man placerar ophthalmoskopet nära djurets öga och tittar genom luppen. Då man endast använder 1 öga har man inte djupsyn, men man använder olika dioptri inställningar för att flytta sig genom ögats fundus.

Fördelen med ett direkt ophthalmoskop är att man får en bra förstoring, och att det har olika ljusfilter. Nackdelen är att man endast kan se en relativt liten del av ögat – lite som att titta in i ett stort rum genom nyckelhålet, och att man måste komma nära djuret för att kunna utföra undersökningen.

HEINE Beta 200S har hela 74 dioptri inställningar och överläksen optik i förhållande till andra direkta ophthalmoskop