4 Leg Check | www.kruuse.com

Sök

4 Leg CheckKRUUSE Rehab 4Leg Check
Designed by ReDog of Sweden.

Många hundar lider av ledproblem, osteoartrit och ryggproblem. Hundar är experter på att dölja deras svagheter för flocken genom att avlasta för smärtan. Detta kan leda till katastofala följder om det inte tas om hand, innan det är för sent.

KRUUSE Rehab 4Leg Check® är en våg, som mäter hundens vikt och belastning på alla 4 ben samtidigt. Den genomsnittliga fördelningen av hundens vikt beräknas över en förutbestämd tid, och visar både hundens vikt per ben, deras samlade vikt samt fördelningen beräknad som en procentsats.

Denna mätmetod kan användas vid te x en analys av hundens smärta i lederna eller om det är obalans i muskulaturen.

Vid köp av Kruse Rehab 4Leg Check® medföljer en bärbar dator för lagring av data.

KRUUSE Rehab 4Leg Check® kan te x användas i samband med:
• Årlig hälsokontroll av hundens leder och muskler
• Rehabilitering
• Wellness Träning
• Osteoartrit problem
• Ledskador
• Ryggproblem
• Ospecifierad hälta eller rörelseproblem
• Muskelskador
• Ledbandsskador
• Neurologiska störningar