Dentalunits | www.kruuse.com

Sök

Dentalunits

Våra nya dentala enheter rekommenderas och utvecklas av specialiserade veterinärtandläkare. Vi tycker att funktion, prestanda och design är mycket viktiga parametrar. Därför har vi utvecklat det nya Build-to-fit konceptet, vilket innebär att du bygger din egen unika enhet efter dina krav och/eller klinikens efterfrågan. Trekomponentsprutan är ett måste och levereras som standard på alla enheter. Utöver detta kan du välja mellan flera olika handinstrument i  både hög hastighet och låg hastighet, och en inbyggd tandrensare. Vår största enhet har även en sug.
Som en unik funktion, kan du välja mellan åtta färger för att er enhet ska passa in med resten av kliniken.

unit 
Klicka här för att se de olika dentalenheterna

Klicka här för att se olika modeller av hand- och vinkelstycken

Klicka här för att se utrustningen till dentalmaskinerna