Dentalutrustning till smådjur | www.kruuse.com

Sök

Dental_handsker

Dentalutrustning till smådjur

En bra investering

Kliniker som investerar i maskiner för vidareutveckling av sin dentalklinik, har ofta svårt att föreställa sig, att en stor investering snabbt kommer att bli lönsam, som i detta fall. Huvudorsaken till detta är de relativt stora summor, som kan genereras genom att sätta fokus på dentalområdet. När du investerar i de rätta maskinerna, så kommer du snabbt märka att ditt arbete blir betydligt lättare och mer tillfredsställande att göra, och dessutom kommer du ha förmågan att fokusera på den del av verksamheten som ibland är eftersatt på veterinärkliniken – nämligen dentalmaskinområdet.

Ca. 70-80 % av alla katter och hundar som är över 2 år gamla, bedöms ha någon form av periodontal sjukdom, så även med en försiktig kostnadsuppskattning i samband med större investering på detta område, finns det fortfarande gott om outnyttjad potential.

Krav på dentalutrustning

För att kunna genomföra den bästa behandlingen ska kliniken besitta de nödvändigaste verktygen. Vi föreslår en dentalmaskin av en viss kvalitet samt en ultraljudstandrensare.

På dentalmaskinen bör det vara ett vinkelstycke för polering och ett 1:1 för borrarbete. Dessutom bör det vara ett rakt handtag för arbete på kaniner och andra gnagare.

En 3-funktionsspruta (vatten, luft, spray) är ett måste till arbetet. En sug är mycket nyttigt vid större kirurgi.

KRUUSE erbjuder dentalmaskiner med olika egenskaper. Kontakta din KRUUSE säljare för att få ett erbjudande, som är skräddarsytt till just din klinik.