Mini-seminarium: terapilaser i veterinärverksamhet | www.kruuse.com

Sök

Laser

Mini-seminarium: terapilaser i veterinärverksamhet

Användningen av laserterapi för veterinärt bruk har genomgått en dramatisk ökning under de senaste fem åren, inte minst på grund av FDA-godkännande av de mycket mer potenta klass IV-lasrarna i slutet av 2003. Detta öppnar möjligheten att producera terapeutiska lasrar som kan uppnå inte bara mycket bättre vävnadspenetration, men också erbjuder behandling på mycket kortare tid än tidigare. Användningen av laserinducerad fotobiomodulation blev plötsligt mycket mer användbar i praktiken. Sedan dess har intresset för denna form av terapi ökat dramatiskt, både inom veterinär- och humanområdet och samtidigt lagt till fler nya områden till den redan långa listan tillämpningar där laserbehandling kananvändas. Ta chansen att höra mer om laserterapi eller få input om hur du får ut det mesta av din laser i praktiken.

Följande ämnen kommer att behandlas:
• Principerna för laserterapi
• Användning av laser i smådjurspraktiken
• Användning av laser i hästpraktiken
• Fallbeskrivningar
• Laserbehandling - artiklar och studier

Program:
16.00 – 17.00: Ankomst och lätt förtäring
17.00 – 20.30: Föredrag av Dr Vet Med Lisa Miller/Andy Miller

Tid och plats:
10 oktober 2013, Väsby Djursjukhus
Vilundavägen 30, 194 34 Upplands Väsby

Info:
Seminariet riktar sig till veterinärer och djursjukskötare i både smådjurs- och hästkliniker, som vill vet mer om användning av laserterapi i praktiken. Seminariet riktar sig också till kliniker som redan har en terapilaser, men som vill ha input för att optimera användningen av denna. Seminariet är gratis men anmälan är bindande. Vid frånvaro trots anmälan, kommer du att faktureras 400 SEK. Maximalt antal deltagare är 50 personer.

Anmälan rekommenderas så snart som möjligt, dock senast 6 oktober 2013. Anmälan sker nedan alternativt via telefon till Kruuse:s representant Ernst Nilsson, telefon 0701-01 67 18.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

KMR/Esbilac alternativ

Anmälan

Önskas nyhetsbrev från KRUUSE