Sök

Reklamation/Felleverans/Fraktskada

Retur av oanvända/nya produkter vid:

- Felleverans
- Fraktskada
- Reklamation

Retur accepteras endast efter särskild överenskommelse med KRUUSE Svenska AB. 

Följande villkor tillämpas:
1. Returer av felleverans eller fraktskada  skall göras inom 8 dagar från leveransmottagande. Varor kan inte returneras utan godkännande från KRUUSE. Samtliga delar ska då returneras.
2. Reklamationer av produkter skall ske så snart skadan upptäcks. Varor kan inte returneras utan godkännande från KRUUSE. Om varan ej godkänns som reklamation och felsökning önskas, tillkommer kostnad för detta enligt gällande prislista. Kontakta kundservice för prisuppgift.
3. Fraktkostnad bekostas av KRUUSE.
4. Returer skickas i originalemballage. Det är viktigt att fraktsedel inte fästes direkt på originalemballage, skulle det ske förbehåller vi oss rätten till att neka retur utan ytterligare ersättningsansvar.
5. Fraktskador

Vid mottagning av gods:
Synlig skada och/eller minskning av gods ska noteras på frakthandlingen/transportörens kopia i samband med mottagandet och anmälas omgående till KRUUSE SVENSKA AB.

• Syna av emballaget och notera eventuell skada på fraktsedeln.
• Räkna antalet kolli och notera eventuell förlust på fraktsedeln.
• Kvittera frakthandlingen. Namnteckning bör vara läslig samt kompletterad med ett skriftligt namnförtydligande.
• OBS! Kvittering och anmärkning om skada eller förlust sker alltid på transportörens kopia och ska göras av mottagaren.
• Kvitterad fraktsedel utan anmärkning = ingen ersättning av skada/förlust.

Efter mottagande av skadat gods:

• Vidaretransport eller annan åtgärd av godset får ej ske innan Schenker haft möjlighet att besiktiga såväl godset som emballaget för att fastställa skadans art och omfattning.
• Kassera ej godset utan Schenkers godkännande.
• Anmäl dold skada så snart som möjligt, dock senast inom 7 arbetsdagar. Dold skada är en skada som uppmärksammas efter avemballering.
• Originalemballaget ska behållas i väntan på besiktningsbeslut från Schenker.
• Äganderätt vid totalersättning har Schenker ‐ med rättighet, dock ej skyldighet att hämta in godset.
• Anmälan av skadat gods:
      Viktigt att delge vid anmälan: 
    - Sändningsnummer ‐ även kallat fraktsedelsnummer. 
    - Detaljerad skadebeskrivning ‐ hur yttrar sig skadan, omfattning osv…
    - Emballering ‐ hur var godset emballerat, skador på emballaget? 
    - När uppmärksammades skadan ‐ syntes den direkt vid mottagandet av leveransen eller senare? 
    - Digitala foton ‐ som visar skadan på gods och emballage får gärna bifogas då detta kan påskynda handläggningen av ärendet. 
    - Anmärkning fraktsedel ‐ om skadan är anmärkt på kvitterad försändelse.

Så här gör du:
Steg 1: Retur av en vara skall avtalas med KRUUSEs kundtjänst, tel: 018-489 97 00 alternativt per mail: kruuse.svenska@kruuse.com.
Steg 2: KRUUSE godkänner att varan kan returneras, och du får en fraktsedel via mail.
Steg 3: Förpacka din retursändning i oskadat originalemballage. Det är viktigt att du inte fäster fraktsedlar direkt på originalemballage.
Steg 4: För att vi ska kunna hantera din retur, bifoga kopia av faktura eller följesedel tillsammans med ifylld reklamationssedel. Reklamationssedel hittar du här.
Steg 5: Du bokar hämtning av returfrakt. Ring Schenker 031-703 80 00, http://www.logistics.dbschenker.se/log-se-se/start/
Steg 6: Kreditering erhålls så snart Kruuse har mottagit och godkänt returen.

Returer sändes till vår godsmottagning:

Kruuse Svenska AB
Reklamation
Nitzelius Gränd 8
756 51 Uppsala

VIKTIGT: Returen skall levereras till vår adress ovan, vi har inte möjlighet att hämta ut paket på utlämningsställen.