EVECCS | www.kruuse.com

Sök

EVECCS

07.03.2013

2013 är Köpenhamns Universitet värd för den årliga ”European Veterinary Emergency Critical Care” kongressen

31 maj – 2 juni 2013
Smådjur och Hästar
Veterinär- och djursjukskötarprogram

www.eveccs2013.org

Rabatt vid anmälan före den 15 mars

Detta års smådjursprogram är multidisciplinärt med huvudfokus på det kardiovaskulära systemet hos den kritiskt sjuka patienten.
Hästprogrammet har fokus på den neonatala patienten och på kolik.

Missa inte pre-kongressen den 30 maj: ”catastrophes after dark", där specialister delar med sig av sina erfarenheter med utmanande patientfall. Smådjurs- och hästprogram.

Anmäl dig till spännande workshops
Smådjur: ”Urethral and Tracheal Stenting”, Transfusionsmedicin, Trauma Team Träning, Akut Ekokardiografi och EKG.
Häst: Syra/Bas och Akut kolik – decision-making.

 

KMR/Esbilac alternativ