Info - KRUUSE online | www.kruuse.com

Sök

Info - KRUUSE online

Det efterfrågas löpande nya funktioner på vår hemsida. Denna utveckling drivs med hjälp av er kunder, och för att tillmötesgå dessa önskningar utvecklade vi under 2012 ett större programpaket.

De nya funktionerna blev lagt online den 31 januari – dock visade det sig snabbt att det gav oss stora hastighetsproblem. Te.x har kunder med orderlistor på mer än 20 varor haft svårt att logga in på sidan. Den 15 februari tog vi därför bort de nya funktionerna från hemsidan.

Syftet är nu att se om hastigheten på vår hemsida återgår till en normal hastighet som innan slutet av januari 2013.

Till info består de nya funktionerna av följande:

- Köpknapp på alla varor, utan att man har loggat in
- Restorderöversikt för varor som är på väg
- Inköpsstatistik under Mina varor
- Återbeställning av order
- Hill’s historik och visning av separat sub-total på orderlistan

Funktionerna förväntas tillbaka på hemsidan så fort som möjligt. Vi är uppmärksamma på att ta mesta möjliga hänsyn till den dagliga driften.

För frågor angående detta, kan Birgitte Nielsen kontaktas på bfn@kruuse.com.

KMR/Esbilac alternativ