VetScan HM5 Analizator hematologiczny

296081
Morfologia krwi – podstawowe badanie w każdej praktyce weterynaryjnej:
• każdy zabieg chirurgiczny,
• jakiekolwiek niepokojące objawy,
• choroby przewlekłe - monitoring,
• seniorzy.
Zalety:
- 5-diff,
- % oznaczanie EOS i BAS,
- niewielkie rozmiary, kompakt,
- prosty w obsłudze – dotykowy panel,
- odczynniki wymieniane w całości – szybko i sprawnie (karton za karton),
- czas badania: 3-4 minuty (badanie i wynik podczas jednej wizyty),
- wbudowana drukarka termiczna,
- 17 parametrów, 14 gatunków.

Parametry:
1. WBC – leukocyty
2. LYM – limfocyty
3. MON - monocyty
4. NEU - neutrofile
5. BAS - bazofile
6. EOS - eozynofile
7. RBC – erytrocyty
8. HGB - hemoglobina
9. HCT - hematokryt
10. MCV – średnia objętość krwinki
11. MCH - średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej
12. MCHC - średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach
13. RDW - rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów
14. PLT – trombocyty (płytki krwi)
15. MPV – objętość płytek krwi
16. PCT – hematokryt płytkowy
17. PDW – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi 3 lub 5 -diff (LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%)
3 histogramy: WBC, RBC, PLT.
Product AX Weight
0,00
Product is discontinued
Nie
Standard Order Quantity
1,00
Multiplum
1,00