Refraktometr lunetowy, analiza moczu i surowicy

290915
Do oceny gęstości moczu i surowicy krwi.
Product AX Weight
0,29
Barcode
5703188240521
Product is discontinued
Nie
Standard Order Quantity
1,00
Multiplum
0,00