i-STAT E3+ Kartridż, 10 sztuk (296106) - Gazometria i elektrolity | www.kruuse.com

Wyszukiwarka

i-STAT E3+ Kartridż, 10 sztuk

296106

5 parametrów:
Hct, Hgb, Cl, Na, K.

i-STAT E3+ Kartridż, 10 sztuk

296106
Legenda:
ACT Celite - czas krzepnięcia po aktywacji, AG - luka anionowa, ALB – albumina, ALP - fosfataza zasadowa, ALT - aminotransferaza alaninowa, AMY – amylaza, AST - aminotransferaza asparaginianowa, BA – kwas żółciowy, BE - nadmiar zasad we krwi, BUN – mocznik, Ca – wapń, CHOL – cholesterol, CHW – antygen robaczycy serca, CK – kinaza kreatynowa, CL- - chlorki, CRE – kreatynina, cTnl - troponina sercowa, GGT – glutamylotranspeptydaza, GLOB – globuliny, GLU – glukoza, HCO3 - stężenie wodorowęglanów, Hct - hematokryt, Hgb - hemoglobina, iCa++ - wapń zjonizowany, K+- jony potasu, Lac - kwas mlekowy zjonizowany, Mg – magnez, Na+ - jony sodu, pCO2 -ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, pH - odczyn, PHOS – fosfor, pO2 – prężność tlenu, sO2 - saturacja krwi tlenem, T4 – tyroksyna, TBIL – bilirubina całkowita, tCO2 - całkowita zawartość dwutlenku węgla w osoczu, TP – białko całkowite, UA – kwas moczowy.

Podobne produkty

 

Powiązane produkty

 
kontakt