KRUUSE Manuka Opatrunki | www.kruuse.com

Wyszukiwarka

KRUUSE Manuka Opatrunki

Proces gojenia ran oraz współczesne metody leczenia ran.
Dla tempa i sposobu gojenia rany ogromne znaczenie ma jej bezpośrednie otoczenie. Warunki, w jakich proces ten zachodzi mogą wpływać na niego zarówno pozytywnie jak i negatywnie. Pionierskie badania, prowadzone w latach 60-tych ubiegłego stulecia, miały na celu określenie wpływu opatrunku na proces gojenia. Wyniki wskazały, iż odpowiedni opatrunek znacząco go przyspiesza.Od tego czasu na rynku pojawiło się wiele typów opatrunków, łączyły ich dwa wspólne cele: ograniczenie namnażania i dostępu drobnoustrojów oraz zapewnienie optymalnego, do procesu gojenia, poziomu wilgoci.

Współczesna medycyna skłania sie ku unikaniu stosowania ogólnej terapii antybiotykowej, szczególnie, biorąc pod uwagę coraz powszechniej występującą antybiotykooporność. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się zatem środki działające lokalnie, bezpośrednio w miejscu urazu.
Farmakoterapia leczenia ran skupia się w ostatnim czasie na wykorzystaniu substancji naturalnych, z sukcesem stosowanych przez naszych przedków. Okazuje się, ze cechują się one zarówno skutecznością jak i bezpieczeństwem stosowania.

Miody, w tym miód Manuka, zaliczają się do grona tych substancji. Miód Manuka produkowany jest przez pszczoły żywiące się nektarem z krzewu Manuka (Leptospermum scoparium). Roślina ta występującą tylko w Nowej Zelandi - jednym z najczystszych i najbliższych naturze miejsc na świecie. Udowodniono jego skuteczność w procesie gojenia ran. Dzięki swoim właściwościom przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym oraz tworzenia odpowiedniego środowiska do regeneracji uszkodzonych tkanek staje się uniwersalnym narzędziem do zastosowania w każdej praktyce weterynaryjnej.

Wybór opatrunku powinien być poprzedzony dokładną analizą oraz odpowiednim przygotowaniem rany. Etiologia jej powstania jest pomocna w ocenie stopnia uszkodzenia oraz zanieczyszczenia tkanek.

Rany chirurgiczne-zwykle niezakażone, czyste
Rany szarpane-skażone, zanieczyszczone
Oskalpowania- skażone, zanieczyszczone
Rany z oderwaniem (awulsyjne)- skażone, zanieczyszczone
Rany kłute, kąsane-zainfekowane, zanieczyszczone
Otarcia- skażone, zanieczyszczone
Oparzenia- skażone, zanieczyszczone

Postępowanie lekarskie w przypadku leczenia rany:
Wywiad
Badanie kliniczne, badanie rany (w tym rozległość uszkodzeń)
Przygotowanie rany (płukanie (oczyszczanie z piasku, etc.), strzyżenie sierści
Ewentualna ingerencja chirurgiczna
Opracowanie rany z usunięciem martwych tkanek
Dobór odpowiedniego opatrunku
Opatrunek zabezpieczający
Unieruchomienie (w razie konieczności)

Przy każdej zmianie opatrunku, należy obserwować postępy leczenia. Od nich uzależniamy dalsze nasze postępowanie.

Rana z martwicą suchą (czarną)
Rana z tkanką suchą, twardawą, czarną objęta jest procesem martwiczym. Nieodzowne jest płukanie oraz czyszczenie takiej rany. Zwykle tkanki  cechują się znacznym zanieczyszczeniem, skażeniem. Infekcja nie zawsze towarzyszy martwicy suchej.

Necrosis

Rana sącząca
Gęsty wysięk o barwie żółto-zielonej produkowany jest równolegle z toczącym sie procesem zapalnym, jeszcze w początkowym stadium gojenia rany. Wysięk utrudnia gojenie, brzegi rany łatwo się odwarstwiają i pojawia się krwawienie. Wysięk przyjmuje charakter ropny.

Rana ziarninująca
Ziarninowanie  ma miejsce w sytuacji, gdy z różnych powodów (brak zaopatrzenia rany, ubytek naskórka, zakażenie) nie doszło do pierwotnego zamknięcia rany. W dnie rany powstaje ziarnina z wrastających naczyń krwionośnych. Ziarnina jest podłożem do regeneracji powierzchownych warstw skóry i naskórka, który narasta z brzegów rany na ziarninę. Jeżeli ilość tkanek jest wystarczająca, można rozważyć chirurgiczne zamknięcie brzegów rany.

Granulating

Nabłonkowanie (naskórkowanie)
Otwarta rana zamyka się dzięki podziałowi i migracji komórek naskórka, które migrują z brzegów rany oraz z tworów naskórka - mieszków włosowych, gruczołów potowych i łojowych.
Tempo nabłonkowania może zostać przyspieszone dzięki zwiększeniu miejscowej wilgotności lub zwolnione przez obce elementy czy osuszenie, stan zapalny.

Epithelialising_high_res

Wskazania do stosowania Opatrunków Manuka w zależności od rodzaju rany:

Rana z martwicą suchą (czarną)

Cel: usunięcie martwych tkanek, pobudzenie zdrowych komórek do procesu gojenia

Przygotowanie rany: Nieodzowne jest dokładne oczyszczenie oraz płukanie rany. Po mechanicznym usunięciu tkanek martwiczych oraz pozostałych zanieczyszczeń należy płukać ranę dużymi objętościami chlorheksydyny (roztwór 0,2-0,5%), płynu fizjologicznego, wieloelektrolitowego aby zabobiec wtórnym zakażeniom.

Wybór opatrunku: KRUUSE Manuka idealnie nadaje się doleczenia tego rodzaju ran. Zaaplikowany po mechanicznym oczyszczeniu rany, bedzie stymulował proces oczyszczania, jednocześnie działajac przeciwbakteryjnie. Zaleca się zastosowanie opatrunku absorbującego Manuka AD z dodatkowym kompresem na opatrunek.

Poziom wysięku    Opatrunek podstawowy  Opatrunek dodatkowy
Brak/Niewielki KRUUSE Manuka G Steriprotect
Umiarkowany KRUUSE Manuka AD Steriprotect
Znaczny KRUUSE Manuka AD Steriprotect

Rana sącząca
Cel: usunięcie martwych tkanek, pobudzenie zdrowych komórek do procesu gojenia

Przygotowanie rany: W celu oczyszczenia rany należy płukać jej powierzchnię oraz ewentualne zachyłki dużymi objętościami chlorheksydyny (roztwór 0,2-0,5%), płynu fizjologicznego, wieloelektrolitowego.

Wybór opatrunku: KRUUSE Manuka idealnie nadaje się doleczenia tego rodzaju ran.  Manuka AD ma najsilniejsze z gamy opatrunków Manuka właściwosci absorbcyjne, zatem w przypadku ran z obfitym wysiękiem jest opatrunkiem z wyboru. Można zastosować także żel bezpośrednio na ranę (Manuka G).

Poziom wysięku Opatrunek podstawowy Opatrunek dodatkowy
Brak/Niewielki KRUUSE Manuka G Steriprotect
Umiarkowany KRUUSE Manuka AD Steriprotect
Znaczny KRUUSE Manuka AD Steriprotect

Rana ziarninująca
Cel: Zapewnienie ziarninie najlepszych warunków do proliferacji, poprzez odpowiednią wilgotność oraz utrzymywanie okolicyw czystości. Na tym etapie należy podjąć decyzję o ewentualnym chirurgicznym zamknięciu brzegów rany.

Przygotowanie rany: W celu spłukania powierzchni rany z pozostałości poprzedniego opatrunku, ewentualnych śladów wysięku należy użyć ciepłego płynu fizjologicznego lub wieloelektrolitowego. Nie należy trzeć, szorować powierzchni rany.

Wybór opatrunku: Manuka ND wspiera tworzenie ziarniny, poprzez zapewnienie odpowiedniej wilgotności w otoczeniu rany. Dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym pozwala zapobiegać wtórnym zakażeniom, szczególnie, jeśli brzegi rany pozostaną oddalone a decyzja o chirurgicznym jej zamknięciu nie zostanie podjęta.

Poziom wysięku Opatrunek podstawowy Opatrunek dodatkowy
Brak/Niewielki KRUUSE Manuka ND Steriprotect
Umiarkowany KRUUSE Manuka ND Steriprotect
Znaczny KRUUSE Manuka AD Steriprotect

Nabłonkowanie (naskórkowanie)
Cel: Ochrona delikatnych marginesów tkankowych i wsparcie procesu ziarninowania.

Przygotowanie rany: Powierzchnię rany należy zwilżać płynem fizjologicznym lub wieloelektrolitowym pomiędzy zmianami opatrunków.
Wybór opatrunku: Na tym etapie gojenia Manuka ND zapewnieni odpowiednią wilgotność w otoczeniu rany. Dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym zapobiegnie wtórnym zakażeniom.

W kontunuacji leczenia, szczególnie zleconej właścicielowi do przeprowadzenia w domu, można zastosować KRUCARE Aloe Vera spray (dwa razy dziennie). Otaczające tkanki należy chronić przed wysychaniem i maceracją stosując produkty KRUUSE z cynkiem.

Poziom wysięku Opatrunek podstawowy Opatrunek dodatkowy
Brak/Niewielki KRUUSE Manuka ND Steriprotect
Umiarkowany KRUUSE Manuka ND Steriprotect
Znaczny KRUUSE Manuka AD Steriprotect

Rana chirurgiczna
Cel: Zapobieganie nadkażeniom rany przez minimum 48 godzin po zabiegu. Jeżeli rana znajduje się blisko stawu, należy go unieruchomić, aby zapobiec rozejściu się jej  brzegów.

Przygotowanie rany: W celu spłukania powierzchni rany z pozostałości poprzedniego opatrunku, ewentualnych śladów wysięku należy użyć  płynu fizjologicznego lub wieloelektrolitowego. Na koniec delikatnie osuszyć szew na jego przebiegu.

Wybór opatrunku: Do ochrony rany wybieramy jałowe gazy nieprzywierające. Jeżeli jej umiejscowienie uniemożliwia takie postępowanie można zastosować KRUUSE  Plast spray jako opatrunek w spray’u. Jeżeli zachodzi podejrzenie zanieczyszczenia, zakażenia lub rozejścia się brzegów rany można siegnąć po asortyment z linii KRUUSE Manuka. Zawsze jest to jednak działanie miejscowe, skutkowe. Manuka ND stanowi barierę dla drobnoustrojów, mogących doprowadzić do zakażenia rany, natomiast na rany otwarte można zastosować Manuka AD lub Manuka G (z gazą Steriprotect).

Należy pamiętać, że stosowanie opatrunków Manuka jest działaniem miejscowym.  Zawsze nalezy ustalić pierwotną przyczyne zakażenia, które niejednokrotnie może być wynikiem schorzeń ogólnoustrojowych. W niektórych przypadkach, pomimo zastosowania opatrunku może zajść konieczność ponownej ingerencji chirurgicznej w ranę.

Więcej informacji na temat metodyki leczenia ran i produktów KRUUSE do tego celu przeznaczonych, znajdziecie Państwo w naszych publikacjach: Przewodnik leczenia ran KRUUSE.
Manuka Studium przypadku-kot
Manuka Studium przypadku-koń

Doniesienia naukowe

kontakt