Płukanie ran | www.kruuse.com

Wyszukiwarka

22.11.2013

System do płukania ran KRUUSE

165050

Stosowanie odpowiedniego systemu przemywania zmniejsza ilość obecnych bakterii i ciał obcych; system taki ma istotną przewagę nad metodami tradycyjnymi i mechanicznym oczyszczaniem rany wacikami, które wiąże się z ryzykiem wtarcia brudu i bakterii do łożyska rany. Irygacja rany łagodnie i efektywnie usuwa zanieczyszczenia i wydzieliny z powierzchni rany, oraz stwarza środowisko sprzyjające gojeniu.

Oprócz użycia roztworu fizjologicznie właściwego, najważniejszym aspektem irygacji jest CIŚNIENIE przemywania oraz OBJĘTOŚĆ użytego płynu.
Irygacja może być łagodna lub energiczna, zależnie od spodziewanego efektu, rozległości i typu zanieczyszczeń oraz stanu gojenia się rany. Należy stosować optymalne ciśnienie irygacji, minimalizujące uraz tkanki. Standardowo dobiera się ciśnienie pomiędzy 0.5 - 0.8 bar (8-12 psi / 55 88 kPa), jako wystarczające do usunięcia zanieczyszczeń i bakterii bez wtłaczania skażenia głębiej w ranę. Ciśnienie 0.5 bar (8 psi) wydaje się być efektywne do oczyszczenia rany z zanieczyszczeń. Ciśnienie zbyt niskie jest nieskuteczne i służy jedynie do zwilżenia rany i obszaru przyległego. Duża objętość roztworu jest korzystna i jako wytyczną ogólną należy przyjmować przynajmniej 100 ml na cm najdłuższego wymiaru rany. Przy poprawnym fizjologicznie roztworze i jego ciśnieniu objętość płynu przepłukującego jest najważniejszym czynnikiem efektywnej irygacji - im większa objętość, tym lepszy efekt. Ciepłe roztwory fizjologiczne są lepsze od zimnych!


KRUUSE opracowało dedykowany, weterynaryjny System przemywania ran (nr kat. 165050) o udokumentowanym i stabilnym ciśnieniu 0.82 bar (12 psi). Zestaw doprowadza 3l płynu w czasie poniżej 5 minut.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w nowym wydaniu KRUUSE Aktualnosci lub klikając tu.

kontakt