Scil CUBE-VET Analyser

299033
Scil CubeVet er en smart komplementær klinisk kjemi-maskin. Den gir deg T4, Fructosamin, cCRP, Fibrinogen, Serum Amyloid A (SAA), Lipase (pancreas spesifik), GLDH, NH3 (Amonia), Phenobarbital, gallesyrer og canineProgesteron.
En maskin til bruk i diagnostisering og behandling av pasienter med diabetes, thyroidea problemer, pancreatit, fertilitet og akutte sykdommer. Akuttfaseproteiner er proteiner som øker i serum hos pasienter i den akutte fasen av ulike inflammatoriske lidelser. cCRP og SAA er nyttige analyser i tidlig diagnostikk og monitorering av behandlingseffekt ved infeksjoner og betennelser. cCRP og SAA har vesentlig bedre sensitivitet og spesifisitet og reagerer raskere på en inflammasjon enn leukocytt tall og senkningsreaksjonen. Ved kroniske inflammatoriske sykdommer er det god korrelasjon mellom sykdomsaktivitet og nivået på disse akuttfaseproteinene.

GLDH til evaluering av leverfunksjon. Forhøyede serum verdier indikerer lever skade. GLDH spiller også en viktig rolle i differensiering av leversykdom, spesielt i kombinasjon med aminotransferase. Lever sykdom som toksisk lever skade eller hypoksisk lever sykdom er karakterisert av høye serum nivåer.

Phenobarbital testen brukes til måling/monitorering av phenobarbital i blodet for å bekrefte om nivået er innenfor terapøytisk grense. Denne testen brukes til å kontrollere at nivået i blodet ikke er for høyt/lavt.

Maskinen er plasseringsvennlig og enkel i bruk.
Product AX Weight
5,10
Stregkode
5703188329806
Er produktet udgået
Nei
Standard Order Quantity
1,00
Multiplum
1,00