HS SafeSept Max Overflate desinfeksjon uten alkohol, konsentrat, 1L (322109) - Henry Schein | www.kruuse.com

Finn produkt

HS SafeSept Max Overflate desinfeksjon uten alkohol, konsentrat, 1L

322109

• spesielt godt egnet for akrylglass
• høy rengjøringseffekt
• korte virketider

Alkoholfri, bruksferdig preparat for desinfisering og rengjøring av medisinsk inventar, medisinprodukter samt overlater av alle typer. Spesielt egnet for alkoholfølsomme medisinprodukter og overflater. På basis av kvartære ammoniumforbindelser.
SAFESEPT MAX® Surface Disinfection non-alcoholic Spray inneholder ikke alkoholer, aldehyder eller fenoler.

HS SafeSept Max Overflate desinfeksjon uten alkohol, konsentrat, 1L

322109
BRUKSOMRÅDER:
Iflg. forordning om medisinsk utstyr: Desinfeksjon og rengjøring av alkoholømfintlige ikke-invasive medisinske produkter. Iflg. biocidforordningen: For desinfisering og rengjøring av alle typer alkoholømfintlige overflater.

VIRKNINGSSPEKTRUM OG VIRKETIDER:
Overflatedesinfeksjon (avtørkingsdesinfeksjon), baktericid, gjærsoppdrepende iht. VAH-direktivet (tysk forbund for anvendt hygiene): 1 min., virker mot all innhyllet virus iht. anbefaling fra Robert KochInstitut inkl. HBV/HIV/HCV/vaksine-/BVDV/influensaog influensalignende virus: 30 sek.

BRUK:
Fukt overflater og gjenstander helt. Gni ev. over med en engangsklut når virketiden er omme.

SAMMENSETNING:
100 g væske inneholder: 0,5 g Alkyl-benzyl- (C12-16)-dimetylammoniumklorid; 0,25 g Didecyldimetylammoniumklorid.

SPESIELLE ANVISNINGER:
HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. Lever innholdet/beholder ved godkjent deponi eller kommunalt innsamlingssted.

Alternative produkter

 

Relaterte produkter