Hunden Blå, Foreldrehåndbok og CD (471294) - POS, Brosjyrer | www.kruuse.com

Finn produkt

Hunden Blå, Foreldrehåndbok og CD

471294

Hva er Hunden Blå?
Et lek- og lærprogram til innlæring av trygg omgang med hund beregnet på barn fra 3 til 6 år og foreldrene deres. Hunden Blå består av en CD-rom og en foreldrehåndbok.
Foreldrehåndboken hjelper foreldre og lærere å forklare barna budskapet i historiene om Hunden Blå.

Hunden Blå, Foreldrehåndbok og CD

471294
Hvorfor er Hunden Blå blitt til?
Undersøkelser gjort i Belgia viser at hundebitt er en viktig risiko for skade på barn selv om det ikke er den hyppigste (årlig frekvens på 22 bitt per 1000 barn). Belgiske studier viser også at en stor del av bittene(67 %) kunne vært unngått dersom barn og foreldre hadde hatt større kunnskap om hundens atferd og hvordan hundebitt kan unngås.

De fleste barn som blir bitt, blir bitt hjemme av en hund de kjenner (I 8 av 10 tilfeller er det barnet som har tatt kontakt med hunden). Derfor er det viktig å lære barnet å forstå hvilke situasjoner som kan være ubehagelige for hunden og dermed potensielt farlige for barnet. Hunden Blå har blitt til for å hindre at barn blir bitt av hund ved at de læres til å unngå farlige situasjoner og atferd som kan føre til bitt.

Hvorfor har man valgt barn i alderen 3-6 år som målgruppe?
Aldersgruppen er valgt ut ifra undersøkelser som viser at det er barn i denne alderen som oftest blir bitt av hund og at det er denne aldersgruppen som lærer mest av Hunden Blå. Yngre barn synes ofte at Hunden Blå er for vanskelig, mens eldre barn ikke synes den er utfordrende nok.

Hvordan fungerer Hunden Blå?
Målet med Hunden Blå er å forebygge at barn blir bitt av hund gjennom å lære barn (og foreldre) hvordan de skal omgås hunder på en trygg måte. CD-en inneholder historier om Hunden Blå og barna Sara og Simon. Historiene illustrerer typiske barn-hund situasjoner, og barnet som spiller Hunden Blå CD-en må velge hva Simon og Sara skal gjøre i de forskjellige situasjonene – skal Simon f.eks. gå bort og smake på maten i hundeskålen til Blå, eller heller gjøre noe annet? Når barnet velger riktig blir Blå, Simon og Sara glade. Velger det feil, øker sjansen for at Blå blir sint og knurrer eller biter etter Simon og Sara.

Lærer barn av å bruke Hunden Blå?
Ja, barn synes historiene om Blå er morsomme, samtidig som de lærer hvordan de bør oppføre seg mot hunden for å unngå at det oppstår farlige situasjoner. Barn har størst utbytte av Hunden Blå når de sitter sammen med en voksen foran PC-en, fordi den voksne kan forklare sitasjonen. Både voksne og barn får mest utbytte av Hunden Blå når den voksne har lest foreldrehåndboken på forhånd.

Alternative produkter

 

Relaterte produkter

 
Kampagner_info_ks