Multistix 10 SG 2301 100 stk. (290825) - Urin strips stix | www.kruuse.com

Finn produkt

Multistix 10 SG 2301 100 stk.

290825

Multistix 10 SG. Urinstix, måler følgende parametre:Vægtfylde, pH,leukocytter, nitrit,protein, glukose, ketoner, bilirubin, urobilinogen ogblod, 100 stk.

Multistix 10 SG 2301 100 stk.

290825
Resultatet aflæses efter 60 sek. (leukocytter: 60-120 sek.) Skal henståi mørke, mellem 10-30 grader C. Må ikke udsættes for sollys, fugtighed ogvarmeUrinen bør undersøges indenfor en halv time efter udtagelse. Vægtfylde: Bør kun bruges som vejledende. Refraktometer bør anvendes til denne undersøgelse. Normalværdier: Kat: 1,012 - 1,050. Hund: 1,012- 1,040 pH: Sur urin ses bl.a. ved køddiæt, systemisk acidose og hyperchloræmi. Basisk urin ses bl.a. ved vegetabilsk diæt, blæreinfektion medureaseproducerende bakterier, systemisk alkalose, tab af kuldioxid ved henstandaf urin. Normalværdier: Kat: 5,0 - 7,0 Hund: 5,5 - 7,2Leucocytter: Hos hund indikerer en positiv reaktion pyouri(der ses dog ofte falske negative) hos kat ses ofte falske positive, hvorfortesten ikke bør tillægges særlig stor vægt ved kat.Nitrit: Nitrit i urinen forekommer ved visseblæreinfektioner.Protein: Testen reagerer overvejende på albuminnuri. Detteses ved blødninger, infektion, intravaskulær hæmolyse og nyrelidelse.Glucose: Glucose skal normalt ikke findes i urinen.Glucosuri kan være persisterende eller forbigående. For at skelne kan det værenødvendigt, at gentage testen. Årsager til persisterende glucosuri ersukkersyge, cushingog hypofyselidelse. Forbigående glucosuri ses vedhyperthyroidisme, akut panfreatit, stress eller efter indtagelse af stor mængdeføde.Keton: Testen reagerer på acetoeddikesyre. Dette ses iforbindelse med sult, insulinoma, diabetisk ketoacidose, diæt med højt fedt oglavt kulhydratindholdBilirubin: Bilirubin kan indikere leverlidelse, sult,hæmolyse eller feber.Urobilinogen: Forhøjede værdier kan ses ved hæmolytisk krisesamt ved visse tilfælde af lever og tarmlidelse. Blod: Denne test reagerer på røde blodceller, frithæmoglobin og fritmyoglobin. Blod i urinen kan ses ved traume, infektion,inflammation, infarkt, urinvejssten, neoplasi og blødninger i urinvejen. Kanendvidere fremkomme ved udtagelse af urinen.

Alternative produkter

 

Relaterte produkter