scil Solo analyser (298932) - Solo Scil og forbruk | www.kruuse.com

Finn produkt

scil Solo analyser

298932

Eurolyser Solo er en meget smart komplementær klinisk kjemi-maskin til din lab. Den gir deg T4, Fructosamin, cCRP, Fibrinogen, Serum Amyloid A (SAA), Lipase (pancreas spesifik) og Phenobarbital.
Dette er akkurat maskinen du trenger i klinikken for å diagnostisere og behandle en rekke pasienter med diabetes, thyroideaproblemer, pancreatit og akutte sykdommer. Akuttfaseproteiner er proteiner som øker i serum hos pasienter i den akutte fasen av ulike inflammatoriske lidelser. cCRP og SAA er nyttige analyser i tidlig diagnostikk og monitorering av behandlingseffekt ved infeksjoner og betennelser. cCRP og SAA har vesentlig bedre sensitivitet og spesifisitet og reagerer raskere på en inflammasjon enn leukocytt tall og senkningsreaksjonen. Ved kroniske inflammatoriske sykdommer er det god korrelasjon mellom sykdomsaktivitet og nivået på disse akuttfaseproteinene.

Phenobarbital testen brukes til måling/monitorering av phenobarbital i blodet for å bekrefte om nivået er innenfor terapøytisk grense. Phenobarbital er et anti epileptisk medikament til å forhindre epileptiske anfall. Denne testen brukes til å kontrollere at nivået i blodet ikke er for høyt/lavt.

Maskinen er plasseringsvennlig og enkel i bruk. Kan integreres mot journalsystem.

Alternative produkter

 

Relaterte produkter