KRUUSE CMT test sett m/testplate og mappe (170362) - Test produksjonsdyr | www.kruuse.com

Finn produkt

KRUUSE CMT test sett m/testplate og mappe

170362

Melk melkes ut fra hver spene til hvert rom på testplaten. Testvesken tilsettes, melk og veske blandes og reaksjonen avleses.
I standardprotokollen innføres reaksjonsgradene fra hver spene på den testede kuen. Ved hjelp av disse regelmessige resultatene i protokollboken vil jurhelsen i besetningen hele tiden være under overvåkning så man enklere kan forebygge sykdommer.
Består av:
1 testplate med 4 fordypninger, 500 ml dunk m. doseringspumpe samt 1 stallprotokolmappe.

KRUUSE CMT test sett m/testplate og mappe

170362
Mælk malkes ud fra hver patte til hvert rum på testpladen. Testvæsken tilsættes, mælk og væske blandes, og reaktionen aflæses. I standardprotokollen indføres reaktionsgraderne fra hver fjerdel på den testede ko. Vha. disse regelmæssige resultater i protokolbogen vil yversundheden i besætningen hele tiden være under overvågning, således at man kan forebygge sygdomme. Består af: 1 testplade med 4 fordybninger. 500 ml dunk m. doseringspumpe. 1 staldprotokolmappe.

Alternative produkter

 

Relaterte produkter