Klinikkhygiene | www.kruuse.com

Finn produkt

Klinikkhygiene

God hygiene og rutinemessig bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmidler er veldig viktig for å unngå smittespredning.

SafeSept Max online brosjyre
SafeSept's Rengjøring og Hygiene brosjyre med mange gode produktløsninger fra Henry Schein:

https://nozebra.ipapercms.dk/Kruuse/DK/20346kruusecleaninghygiejnesafeseptmaxbrochure2018/?page=1

Kruuse online brosjyre
Kruuse's Rengjøring og Hygiene brosjyre med mange gode produktløsninger fra Krusan, Dax og Tork:

https://nozebra.ipapercms.dk/Kruuse/DK/20357kruuserengoeringhygiejnebrochuredk2018/?page=1

SafeSept Max online rengjørings plan:
SafeSept`s Rengjøring plan, en enkel guide for rengjøring og hygiene:

https://nozebra.ipapercms.dk/Kruuse/DK/20345kruusehscleaningplanint2018pdf/

Overflaterengjøring
Til vanlig overflaterengjøring anbefaler vi:

 
KRUSAN konsentrert rengøring eller Tork Premium Wet Wipe

 
Overflatedesinfeksjon
Til desinfeksjon av overflater for eksempel operasjonsbord velges et produkt spesielt beregnet til overflatedesinfeksjon.
KRUUSE tilbyr et utvalg av produkter til overflatedesinfeksjon avhengig av behovet for eksempel:

Ved risiko for bakterier, sopp og forskjellige typer virus som f.eks. Hepatitt B og C samt HIV anbefaler vi at du bruker:


DAX Plus l DAX Extra l DAX 70+
overflade

DAX Desisoft Overflatedesinfeksjon
DAX Desisoft er et desinfeksjonsmiddel uten alkohol med mange bruksområder og fordeler. Sammenlignet med desinfeksjonsmidler med alkohol er det for eksempel mindre toksisk, og det er ikke brannfarlig. DAX Desisoft er allikevel like effektivt som alkoholbaserte desinfeksjonsmidler.

Ved behov for et bredspektret desinfeksjonsmiddel som er effektivt mot alle kjente virusarter, grampositive og negative bakterier, sporer, mycoplasmer, sopp og mugg anbefaler vi at du bruker:


DAX Plus l DAX Ekstra l DAX Desisoft spray l DAX Desisoft flaske
overflade

Slik gjør du:
• Gjennomfukt en klut med ufortynnet desinfeksjonsmiddel.
• Tørk overflaten flere ganger til overflaten er ren.
• La overflaten lufttørke.

Virkon S

Slik gjør du:
Det lettoppløselige pulveret helles direkte i vann. Skal ikke blandes med andre kjemikalier. Effekt nås ved 5-30 minutters kontakttid (i praksis den tid det tar å tørke).
Dosering Oppløsning Virkon® S pr. liter vann
• Alm. desinfeksjon 1 % 10 g
• Desinfeksjon ved parvovirus 1 % 10 g
• Rengjøring og desinfeksjon av instrumenter (la virke i maks 10 min) 0,5-1 % 5-10 g
1 brev Virkon S (50 g) blandes med lunkent vann til:
1% = 1 brev i 5 liter vann
0,5% = 1 brev i 10 liter vann
0,25% = 1 brev i 20 liter vann


Defiren

Miljøvennlig desinfeksjonsmiddel med dokumentert effekt mot alle kjente virusarter, grampositive og negative bakterier, sporer, mycoplasmer, sopper og mugg.

Slik gjør du:
Blandingsforhold: 1:50 (tilsvarer 1 dl Defiren konsentrat blandet med 5 liter vann).
 

Kluter til rengjøring eller desinfeksjon
KRUUSE kan hjelpe deg med å velge den riktige kluten til rengjøring og desinfeksjon:

Til overflaterengjøring:


Tork Premium Wet Wipe

Til overflaterengjøring og -desinfeksjon:Tork Premium Specialist Cleaning l Tork Premium Precision Cleaning refill
Tork Specialklud  l Tork Premium Specialklud