Belysning til undersøkelsesbordet | www.kruuse.com

Finn produkt

Belysning til undersøkelsesbordet

KRUUSE’s lamper til undersøkelsesbordet gir sterkt lys som er mer likt dagslys enn vanlige lysstoffrør.

Vanlige lamper arbeider ofte ved de 50 Hz som tilbys av strømnettet. Selv om det ikke umiddelbart er synlig for det menneskelige øye, så gir dette et flimrende lys som i lengden kan virke trettende for øyet. KRUUSE tilbys derfor høyfrekvent belysning fra D-Tec som gir flimmerfritt lys med langt mindre belastning for øynene.

KRUUSEs lamper fra D-Tec har dessuten blende- og skyggefri belysning så lampen ikke blender og gir en radikal redusering av sjenerende skygger fra f.eks. ens egne hender i lysfeltet.

Ønsker du mer informasjon om betydningen av Lysstyrke, Kelvin og Ra med mer, klikk her.


D-Tec Lysarmatur

VET T5254EL

VET T5424EL VET T5628EL
Størrelse: 1355x360x55mm. Lysstyrke: 4.800 Lux/0,8 m
Kelvin: 4000
Ra: 85
Størrelse: 788x525x55mm.
Lysstyrke: 3.900 Lux/0,8 m
Kelvin: 4000
Ra: 85
Størrelse: 1355x700x55mm. Lysstyrke: 6.900 Lux/0,8 m
Kelvin: 4000
Ra: 85