Viten om Væsketerapi | www.kruuse.com

Finn produkt

Viten om Væsketerapi

Før du bestemmer deg for å gi væsketerapi og bestemmer væsketype, er det en god idé, i tillegg til den venlige blodkjemi- og hematologiundersøkelse, å måle elektrolytter og evt. blodgasser.

Hva slags væskemangel er det snakk om?
Hypoton væskemangel forekommer ikke så ofte (skylles: tørst, PU, svettetap)
Terapi: Isoton væske (glukose og Ringer-acetat)

Isoton væskemangel er den hyppigste typen væskemangel. Skylles som oftest tap av væske fra GI-kanalen enten diarré eller vomitus, men ses også ved ascites og væskeopphopninger andre steder i kroppen.
Terapi: ved diarré og veskeopphopninger anvendes typisk Ringer-acetat, og ved vomitus anvendes typisk Ringer Klorid eller isoton NaCl, da dyret mangler Klorid.

Hyperton væskemangel ses ved noen former for sjokk (traumer, ventrikeldreininger, endotoksiner, septisk)
Terapi: f.eks. hypertonisk NaCl