Anestesi | www.kruuse.com

Finn produkt

Anestesi

KRUUSE tilbyr et bredt sortiment av anestesiutstyr.Inhalasjonsanestesi
Inhalasjonsanestesi hører til blant de mest utbredte anestesiformer i veterinær praksis. Inhalasjonsanestesien gir mulighet for å kontrollere anestesien løpende samt tilpasse den til inngrepets karakter og pasientens tilstand. Inhalasjonsanestesi krever noe mer utstyr enn øvrige anestesiformer, men er vanskelig å komme utenom hvis du ønsker full kontroll over anestesiens forløp.

Se hva KRUUSE tilbyr innenfor anestesianlegg her
Se hva KRUUSE tilbyr innenfor tilbehør til anestesianlegg her

TIVA
I løpet av de siste årene har stadig flere begynt å interessere seg for TIVA (Total IntraVenøs Anestesi).
Ikke minst de sterkt økte kravene til korrekt håndtering av anestesigasser i veterinærpraksis har åpnet opp for TIVA interessen. Med TIVA anestesi oppnår du  god kontroll over anestesiforløpet med langt mindre investering i utstyr. De mer styrbare IV anestestika har medvirket til å gjøre TIVA til et interessant alternativ til inhalasjonsanestesien.
Se hva KRUUSE tilbyr her
Infusjon
Ved enhver form for anestesi er det viktig å ha intravenøs adgang. Det er viktig for å kunne gi dyret vesketerapi i forbindelse med operasjonen for å holde blodtrykket, supplere ved blødning eller kritisk sykdom, men selvfølgelig også nødvendig hvis man ønsker å bruke TIVA.

Få et overblikk over KRUUSEs sortiment her og les mere om væsketerapi her