Bovivet Hoof Bandasje | www.kruuse.com

Finn produkt

Ku

Bovivet Hoof Bandasje

Bovivet Hoff bandasje + Kruuse Hoof gel
Ditt sterkeste hjelpemiddel i kampen mot Digital Dermatitis.

Digital Dermatitis (DD) er et stort problem i besetninger av melkekveg. For kyrne er DD forbundet med smerte, noe
som fører til forskjellige grader av halthet og har direkte innflytelse på dyrenes trivsel.
Utallige forskningsresultater har vist at sykdommen har direkte innflytelse på melkeproduksjon,
reproduksjon og tidlig eksponering av kuen.
Alle disse faktorene vil til slutt ramme bonden økonomisk hvis det ikke gjøres noe med problemet.

For mer info se katalog og video her: