Monitor | www.kruuse.com

Finn produkt

Monitor

Interessen for kontrollert anestesi og dermed behovet for god monitorering er stadig økende  innenfor den veterinære verden.

Hos KRUUSE bestreber vi oss på å tilby en rekke monitorer, som foruten å  oppfylle de forskjellige krav til monitorering som måtte finnes på forskjellige klinikker, og i forskjellige områder innenfor den enkelte klinikk, samtidig anvender teknologi som har bevist deres verdi innenfor veterinær monitorering.

Monitorområdet er under konstant utvikling, og vi forsøker hele tiden å tilby de mest attraktive løsningene i markedet.

Se vårt utvalg av monitorer >