Terapilaser kurs 6/10 Oslo og 7/10 Bergen | www.kruuse.com

Finn produkt

Laser

Terapilaser kurs 6/10 Oslo og 7/10 Bergen

Introduktion til anvendelse af terapilaser i daglig praksis.

KRUUSE har hermed fornøjelsen at invitere til ”fyraftensmøde” med temaet ”Introduktion til anvendelse
af terapilaser i daglig praksis”.

Anvendelsen af terapilasere i veterinær praksis har gennemgået en voldsom stigning gennem de sidste 5 år. Dette skyldes ikke mindst FDA godkendelsen af de langt kraftigere klasse IV lasere i slutningen af 2003. Hermed åbnedes muligheden for at producere terapeutiske lasere, der kan opnå ikke bare langt bedre vævspenetration, men også kan tilbyde behandlingen på langt kortere tid end tidligere. Anvendelse af laserinduceret fotobiomodulation blev pludselig langt mere anvendelig i praksis. Siden da er interessen for denne terapiform vokset voldsomt, både veterinært og humant, og samtidig tilføjes stadig nye områder til den i forvejen lange liste af applikationer, hvor laserterapi kan anvendes.

Grib chancen for at høre lidt nærmere om laserterapi, der var et af de absolut mest eksponerede emner på såvel NAV C som WVC i foråret.

For mer info se her.

5 tips for e-handel