Sårbehandling i Smådyrmedisin | www.kruuse.com

Finn produkt

Sårbehandling i Smådyrmedisin

“Tiden leger ikke alle sår”
Evidensia Dyrehelse har i samarbeid med VESO Apotek, Kruuse og
Hills gleden av å invitere deg til et 2 dagers kurs med tema:
Sårbehandling i Smådyrmedisin.

Behovet for riktig behandling ved ulike sårskader stiller store krav til behandlende veterinær og
øvrig dyrehelsepersonell. Gode kunnskaper innen dette fagfeltet bidrar til å øke sjansen for rask
sårheling, og dermed også pasientsikkerheten. Dette kurset fokuserer på etiologi,
symptomatologi, diagnose og behandling ved ulike sårtilstander.

Kurset tar sikte på å gi et godt og detaljert bilde over de veterinærmedisinske prinsipper innen
moderne sårbehandling: Klassifisering og bedømmelse av sår. Normal sårheling og faktorer som
hemmer helingsprosessen. Komplikasjoner i forbindelse med sårbehandlingen, samt monitorering
av behandling. Kurset tar også for seg medisinske behandling, kasus gjennomgang og diskusjoner.
Det vil bli gjennomført praktiske øvelser med egnet bandasjemateriell for ulike sårskader.

Foreleser
Ole Frykman, utdannet veterinær i 1981. Spesialist i hundens og kattens sykdommer.
Spesialist i kirurgi. Ole har arbeidet i 10 år som overveterinær i kirurgi/ortopedi ved Regiondjursjukhuset
Strømsholm. Han har også arbeidet som lektor ved det veterinærmedisinske fakultet i Uppsala,
SLU. Ole Frykman arbeider i dag som konsulent innen ortopedi ved ulike dyresykehus og klinikker
i Sverge. Han har i en årrekke arbeidet med problemstillinger knyttet til sårskader, og representer
i dag en veterinær med betydelig kompetanse og kredibilitet i det europeiske fagmiljøet.

Målet
Deltagerne skal etter dette kurset kunne utføre en korrekt klassifisering og bedømmelse av sår,
utføre adekvat sårbehandling, og sette inn tiltak for å redusere risikoen for komplikasjoner.

Informasjon
Quality Hotel Olavsgaard,
Hvamstubben 11, 2013 Skjetten, Norge.
Hotellet ligger ved Lillestrøm mellom Oslo og Gardermoen, og har kontinuerlige bussavganger
både til flyplassen og til hovedstaden.

Tidspunkt: Fredag 23. mai 2014, kl. 12.00-19.00.
Lørdag 24. mai 2014 kl. 09.00-16.15
Servering: Lunsj serveres begge dager. Kursavgift: 2500 kr per person. Kursavgiften
innbetales senest den 10. mai 2014
Bankgiro: Evidensia Dyrehelse konto: 9750.07.16766. Merk innbetalingen: Sår kurs.

Påmelding: Bruk følgende e-post ved påmelding:  administrasjon@oslodyreklinikk.no

Påmeldingsfrist er 01.05.14 . Bindende påmelding.

For mer info se PDF her:

Kampagner_Hills_HUND_NO