Røntgenteknikk | www.kruuse.com

Finn produkt

Røntgenteknikk

Bli bedre til å bruke røntgenutstyret ditt!
Emner som vil bli gjennomgått på kurset er:
- Røntgenteknikk - teori og praksis (eksponeringsteknikk og digital bildedannelse)
- Strålebiologi og -beskyttelse.

Innhold:
En daglig utfordring i praksisene er å få gode røntgenbilder hver eneste gang du bruker utstyret ditt. Derfor er KRUUSE stolt av å ha innledet samarbeid med Radiografskolen i Odense om å arrangere dette kurset, så du kan bli bedre til å løse de daglige utfordringene.
Gjennom teori, diskusjoner om cases fra hverdagen i klinikken samt praktiske øvelser med røntgenutstyr, fantomer og måleutstyr vil det bli gjennomgått hvilke parametre du har innflytelse på for å øke bildekvaliteten samtidig med at du har den best mulige strålehygienen.
Kurset er bygd opp omkring praktiske øvelser, så du får teorien omsatt til praksis. Du oppfordres til å medbringe eget bildemateriale fra praksisen, så de kan danne utgangspunkt for case/diskusjon.

xray

Tid og sted
Den 19. og 20. april 2012
CONRAD – Radiographic Research Center UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Radiografutdannelsen
Blangstedgaardsvej 4, DK-5220 Odense SØFyn
Kursstedet er et undervisnings- og forskningssenter som råder over virkelig gode kursfasiliteter. Det er fullt utstyrt med røntgenkilde, CR, DR og et under- visningslokale med 16 arbeidsstasjoner og projektorer, som viser røntgenbilder i HD-kvalitet.

Underviserne:
Underviserne er de samme som står for utdannelsen og etterutdannelsen av radiografer til sykehusvesenet.

Info:
Kurset foregår på dansk og henvender seg til både dyr- leger og dyrepleiere som ønsker å bli bedre til å
benytte røntgenutstyr.

Deltagergebyr NOK 7.500,- person, ekskl. moms pr. person, inkl. forpleining og overnatting på Grand hotel i Odense. Transport er ikke inkludert. Såfremt du ikke ønsker overnatting fratrekkes NOK 800,-. Vennligst gjør oppmerksom på dette ved tilmelding.

Deltagerantallet er maks. 16 personer og kurset opprettes kun ved min. 10 deltagere.
Framelding kan skje omkostningsfritt inntil 1 uke før kursets start. Ved framelding i uken opp til kurset betales 50% av kursprisen og ved framelding dagen før betales det fulle kursbeløpet.

Deadline for påmelding er den 2. april 2012.

Se pdf her

Påmelding:

Ønsker overnatting


Kampagner_Hills_HUND_NO