Invitasjon til røntgenkurs | www.kruuse.com

Finn produkt

Invitasjon til røntgenkurs

Kruuse Norge arrangerer kurs i praktisk radiografi på Byåsen Dyrehospital den 23-24. januar 2015
Kurset omfatter grunnleggende røntgenteknikk og bildetagning i smådyrpraksis, med kvalitet i fokus.
Kursleder er Charlotte Erichsen Elvebakk og instruktører/foredragsholdere på kurset er Margareta Uhlhorn (Maggi) og Christina Larsson (Ina) fra Bilddiagnostiska kliniken på UDS i Uppsala. 

Kurset er åpent for veterinærer og erfarne assistenter/dyrepleiere som jobber mye med praktisk røntgendiagnostikk.
Kurset går over to dager og vil bestå av praktiske øvelser og litt teori. Det er lagt opp til at deltagerne selv er aktive under kurset gjennom øvelser som viser effekten av variasjon i kV og mAs. Det er øvelser som viser hva som skjer når vi endrer avstand, vinkler kassetten eller sentrering.

Det vil også være praktiske øvelser i bildeopptak av ekstremiteter, hode, thorax og abdomen, hvor vi demonstrerer hvordan enkle hjelpemidler kan optimalisere bildeopptaket.

Program
Fredag 23. januar 2015
Kl. 15.30 Kaffe og registrering
Kl. 16.00-1700 Velkommen og innledende
forelesning om røntgenteknikk
Kl. 17.00-19.00 Praktiske øvelser

Lørdag 24. januar 2015
Kl. 9.00-11.00 Praktiske øvelser
Kl. 11.00-11.30 Kaffe
Kl. 11.30-13.30 Praktiske øvelser
Kl. 13.30-14.30 Lunsj
Kl. 14.30-16.30 Praktiske øvelser
Kl. 16.30-17.00 Oppsummering og avslutning

Kursavgift kr 5.700 inkluderer kompendium, kaffe, middag fredag kveld og lunsj lørdag.
Påmelding er bindende.
Faktura for kursavgiften sendes ut ca en måned før kurset.

For mer info se PDF her:

Kursansvarlig Kruuse Norge: Erling Lona

 

Kampagner_Hills_HUND_NO

Online påmelding