Røntgen eksponeringsteknikk og hygiene | www.kruuse.com

Finn produkt

xray_header

Røntgen eksponeringsteknikk og hygiene

KRUUSE NORGE inviterer til faglig kveld på Fru Haugans hotell Mosjøen.

KRUUSE vil den 16. september klokken 17.30 avholde en faglig kveld med enkel servering.

Presentasjoner med Røntgen eksponeringsteknikk og hygiene i veterinærpraksis. Foredragene passer for alle ansatte i klinikken.
Røntgenteknikk vil omhandle generell røntgenteknikk, eksponeringsteknikk og strålehygiene blant annet.
Dette er et kurs som passer for alle som jobber med røntgen og vil ta bedre bilder.

Del to er viet hygiene og infeksjonskontroll på smådyrsklinikken.
Denne delen vil belyse gode rutiner for å hindre smittespredning i klinikken, og renhold av utsyr og klinikk.

Program
17.30 Oppmøte og enkel servering
18.00 Røntgenteknikk i veterinærpraksis
19.45 Hygiene i smådyrklinikken
20.30 Avslutning
Vi ønsker velkommen til kurs i Mosjøen, håper vi ser så mange som mulig har anledning til å delta på denne faglige kvelden.

Kuset er gratis.


Med vennlig hilsen

Petra Bjerknes og Erling Lona
KRUUSE NORGE AS.Deadline for tilmelding er den 8. september 2015

Kursansvarlig Kruuse Norge: Erling Lona

Kampagner_Hills_HUND_NO