Pet Konsept fra Kruuse | www.kruuse.com

Finn produkt

Petkoncept

Pet Konsept fra Kruuse

Et komplett sortiment av petartikler til din butikk/klinikk

I 2010 lanserte vi vårt Pet konsept. Det er allerede solgt over 200 konsepter hos petbutikker og klinikker, og ut fra den erfaring, det har gitt oss, har vi valgt å lage enda flere konsepter.
Pet Konseptet kan hjelpe deg med at skape overblikk og ensartethet i din butikk eller klinikk.
Vi kommer løpende med nyheter, så du hele tiden har mulighet for at få de nyeste produkter vist på en måte, så de skaper et større blikkfang hos dine kunder.
Vi har valgt at gjøre det så lett for deg som mulig.

Rammerne for Pet konseptet er:

• Du velger det sortiment, der passer til din butikk/klinikk
• Produktene nedbetales over 4 måneder, 1ste måned uten betaling


KRUUSE stiller opp, så du er klar til salg!
 
Er du interesseret i Pet konceptet, så kontakt din KRUUSE konsulent for ytligere info. 

Se flere konsepter i denne brosjyre