Transportmelding | www.kruuse.com

Finn produkt

04.09.2018

Meldingsdato: 04.09.2018

Meldingsdato: 04.09.2018

Forsinkelser grunnet veiarbeid på Østlandet

Mandag 3. september starter oppgraderingen av Nordbytunnelen.
Kjøremønstret følger samme system som ved stengingen i fjor, hvor rushtrafikken inn og ut av Oslo ledes inn i det åpne tunnelløpet, mens motgående trafikk ledes inn på fv. 156 Nessetveien.
- Stengeperioden i år er tre uker kortere enn i fjor, ti uker, mot tretten i fjor, sier seksjonsleder for tunnelrehabilitering i Akershus, Marita Birkeland. – Likevel blir dette en betydelig belastning på veinettet ikke minst i Ås kommune, og vi oppfordrer spesielt de som reiser mot rushretningen til å vurdere om de kan reise kollektivt, samkjøre eller se om de kan reise på et annet tidspunkt.
Dette vil medføre forsinkelser på trafikk inn og ut av Oslo, til utgangen av november.

 

Kampagner_Hills_HUND_NO