Faktura på mail | www.kruuse.com

Finn produkt

02.12.2015

Vet du at vi tilbyr å sende din faktura direkte til deg pr. e-post?

Anne_Boserup_caller

Kjære kunde.

Vet du at vi tilbyr å sende din faktura direkte til deg pr. e-post?

De aller fleste av våre kunder har allerede takket ja til dette tilbudet og har ut-trykt stor tilfredshet med denne ordningen.

Fordelene for deg som kunde ved å motta faktura på e-post:

• Raskere mottak – fakturaene kommer på e-post samme dag som de faktureres
• Alltid for hånden – enkelt å søke etter i din mailboks
• Mulighet for flere e-postadresser
• Miljøhensyn – sammen sparer vi papir og porto

Vi håper at du vil takke ja til vårt tilbud om å motta din faktura på e-post, og ser frem til å motta dine opplysninger. Send oss en e-post med den e-post adressen du ønsker å benytte til: kruuse.norge@kruuse.com

Har du spørsmål til ovenstående kan du kontakte oss i kundeservice på tlf. 64 90 75 00.

Vi ser frem til å høre fra deg.


Med vennlig hilsen
Kruuse Norge AS


Kampagner_Hills_HUND_NO