Kruuses Utdannelseslegat går til... | www.kruuse.com

Finn produkt

Kruuses Utdannelseslegat

31.05.2011

Kruuses Utdannelseslegat for unge i veterinærbransjen.

Kruuses Utdannelseslegat for unge i veterinærbransjen
 

Vi vil gratulere Elisabeth Aase Johannessen og Helene Seljenes med tildeling av midler fra Kruuses Utdannelseslegat. 

Veterinær Elisabeth Ase Johannessen jobber i dag ved Trondheim Dyrehospital men, begynner hos PetVett Dyreklinikk i Bergen, 1 september.
Støtte er søkt for å videreutdanne seg innen dermatologi for smådyr.
 

Veterinær Helene Seljenes jobber i dag ved Lofoten Dyreklinikk.
Støtte er søkt for å videreutdanne seg innen cytologi og hematologi.

 

Kampagner_Hills_HUND_NO