Veien til et sundt føll | www.kruuse.com

Finn produkt

Veien til et sundt føll

Af journalist Poul Christian Poulsen

Øget fokus på mulighederne for at få immunsvage nyfødte føl på benene

IgG-test bruges i større og større omfang på Højgaard Hestehospital
Føllet er svagt og kommer ikke på benene for at optage råmælk inden for den første time eller to efter at have set verden for første gang. Det skal få alle alarmklokker til at ringe.
Immunforsvaret rammes og svækkes. For et føl er afhængigt af den passive overførsel af immunitet via råmælken til beskyttelse mod infektioner de første 1-2 måneder.

Chancerne for overlevelse trods et lavt antistofniveau er alligevel gode, selv om truslen kan være overhængende. Behandlingen er transfusion med blodplasma. - Vi oplever stigende interesse, forståelse og behov for hurtigt at kunne sætte ind med den rette behandling, konstaterer KRUUSEs produktchef for veterinærprodukter til heste, Henrik H. Pedersen. Han begrunder den øgede fokus på behandlingsmulighederne med stigende efterspørgsel på de testkit og behandlingssæt, der er nødvendige for at iscenesætte optimal behandling hurtigst muligt.

Økonomisk gevinst
- Det at kunne sætte ind så tidligt som muligt er i sagens natur i sig selv med til at forbedre kvaliteten af behandlingen, men der ud over er der også de økonomiske fordele at tage hensyn til. Det gælder såvel for stutterier som for den almindelige hesteejer, der står med et livstruet, nyfødt føl, siger Henrik H. Pedersen.

Testudstyret kan ved hjælp af en blodprøve i løbet af få minutter give et præcist svar på, om føllet har et for ringe immunforsvar og altså ikke har fået tilstrækkeligt med antistoffer.

Og er niveauet af IgG for lavt, er dyrlægen derefter i stand til at iværksætte behandlingen med transfusion med blodplasma.

Behandlingen imødegår risikoen for, at føllet rammes af flere forskellige former for infektioner.

Undersøgelser viser, at op til 25% af føllene kan have en for lav IgG-koncentration.

Rutinetest på hestehospitalet
Hestedyrlæge Jannie Spanner fra Højgård Hestehospital i Morud ved Odense fortæller, at det nærmest er blevet en rutine på hospitalet at IgG-teste føl, der bliver indlagt.

- Det giver helt klart bedre behandlingsresultater at have testkit og transfusionssæt parat til det, konstaterer Jannie Spanner, der gør opmærksom på, at der er risiko for, at føllet pådrager sig forskellige livstruende infektioner i de første leveuger, hvis antistofkoncentrationen i blodet er for lav.

- Tarmkanalen er åben for optagelse af antistoffer, indtil føllet er ca. 24 timer gammelt, men optaget falder væsentligt allerede efter 6 timer. Får man mistanke om, at føllet ikke har fået råmælk nok, eller at kvaliteten af råmælken har været utilstrækkelig, tager man efter 12 til 24 timer en blodprøve for at undersøge koncentrationen af antistoffer, siger hun. Jannie Spanner tilføjer, at hospitalet også bruger plasmatransfusion til voksne heste, eksempelvis postoperativt ved strangulation af tarmen, enterotomi, akut colitis eller ved visse former for koagulationsforstyrrelser.

Læs også: "Lav din egen plasma til behandling af føl med et lavt IgG niveau"
Kampagner_Hills_HUND_NO