Multistix 10 SG 2300 100 stk

290825
Multistix 10 SG. Urinstix, måler følgende parametre:Vægtfylde, pH,leukocytter, nitrit,protein, glukose, ketoner, bilirubin, urobilinogen ogblod, 100 stk.
Resultatet aflæses efter 60 sek. (leukocytter: 60-120 sek.) Skal henstå i mørke, mellem 10-30 grader C. Må ikke udsættes for sollys, fugtighed og varme. Urinen bør undersøges indenfor en halv time efter udtagelse. Vægtfylde: Bør kun bruges som vejledende. Refraktometer bør anvendes til denne undersøgelse. Normalværdier: Kat: 1,012 - 1,050. Hund: 1,012- 1,040 pH: Sur urin ses bl.a. ved køddiæt, systemisk acidose og hyperchloræmi. Basiskurin ses bl.a. ved vegetabilsk diæt, blæreinfektion med ureaseproducerende bakterier, systemisk alkalose, tab af kuldioxid ved henstand af urin. Normalværdier: Kat: 5,0 - 7,0 Hund: 5,5 - 7,2 Leucocytter: Hos hund indikerer en positiv reaktion pyouri(der ses dog ofte falske negative) hos kat ses ofte falske positive, hvorfor testen ikke bør tillægges særlig stor vægt ved kat. Nitrit: Nitrit i urinen forekommer ved visse blæreinfektioner. Protein: Testen reagerer overvejende på albuminnuri. Dette ses ved blødninger, infektion, intravaskulær hæmolyse og nyrelidelse. Glucose: Glucose skal normalt ikke findes i urinen. Glucosuri kan være persisterende eller forbigående. For at skelne kan det være nødvendigt, at gentage testen. Årsager til persisterende glucosuri er sukkersyge, cushing og hypofyselidelse. Forbigående glucosuri ses ved hyperthyroidisme, akut panfreatit, stress eller efter indtagelse af stor mængde føde. Keton: Testen reagerer på acetoeddikesyre. Dette ses i forbindelse med sult, insulinoma, diabetisk ketoacidose, diæt med højt fedt og lavt kulhydratindhold. Bilirubin: Bilirubin kan indikere leverlidelse, sult, hæmolyse eller feber. Urobilinogen: Forhøjede værdier kan ses ved hæmolytisk krise samt ved visse tilfælde af lever og tarmlidelse. Blod: Denne test reagerer på røde blodceller, frit hæmoglobin og frit myoglobin. Blod i urinen kan ses ved traume, infektion, inflammation, infarkt, urinvejssten, neoplasi og blødninger i urinvejen. Kan endvidere fremkomme ved udtagelse af urinen.
Product AX Weight
0,08
Stregkode
5016003230004
Er produktet udgået
Nej
Standard Order Quantity
1,00
Multiplum
0,00