NovaVet Keton Xpress meter (296220) - NovaVet Xpress serien | www.kruuse.com

Find produkt

NovaVet Keton Xpress meter

296220

Nem, nøjagtig og økonomisk løsning til bestemmelse af subklinisk ketose i besætninger.

NovaVet Keton Xpress meter

296220
Kælvning og begyndende laktation er et kritisk tidspunkt for malkekoen og er af stor betydning for såvel sundhed som ydelse laktationen igennem.
Alle køer i denne periode er i risiko for at udvikle klinisk ketose, kendetegnet ved delvis anoreksi, dårlig appetit og tegn på nervøs dysfunktion, herunder unormal slikkeadfærd, dårlig koordination, unormal gangart og brølen.

Klinisk ketose medfører økonomisk tab for landmandenpå grund af:
• Nedsat mælkeproduktion, dårlig mælkekvalitet
• Mastitis, samt risiko for løbedrejning
• Metritis, nedsat fertilitet
• Øget afgang fra besætningen samt øgede omkostninger til behandlinger

Subklinisk ketose defineres som abnorme koncentrationer af cirkulerende ketoner (primært beta-hydroxybutyrat) i fravær af kliniske tegn på ketose.
Tidlig påvisning af ketose i den subkliniske fase muliggør rettidig fodringskorrektion for at forhindre udvikling af klinisk ketose.

BHBA måling i blod er ”Golden Standard” til påvisning af subklinisk ketose hos malkekvæg.
En BHBA koncentration på 1,2 -1.4 mmol /L er en vigtig grænseværdi for påvisning af subklinisk ketose og forudsige en potentiel sundhedsrisiko for køer i tidlig laktation.
• NovaVets BHBA biosensorer giver nøjagtige analyser i dette subklinisk område.
• BHBA i blodprøve giver bedre sensitivitet og specificitet for ketose end urin- eller mælkeketon test.

• Måler blodets indhold af beta-hydroxybutrat (BHBH) hvilket er "Gold Standard" indenfor vurdering af subklinisk ketose
• Måler samtidig HTC og korrigerer måleresultatet herefter
• Eliminerer effekten af interfererende substanser
• Resultat på bare 10 sekunder
• Nem at bruge
• Bærbar
• Skal kun bruge 0,8 μl blod til test
• Kan anvende kapillært, venøst eller arterielt blod
• Gemmer 400 patient resultater
• Ingen kalibrering

Alternative produkter

 

Relaterede produkter

 
facebook