Ido E 5x100 ml (300140) - Kvæg | www.kruuse.com

Find produkt

Ido E 5x100 ml

300140

Ido-E® vet., Injektionsvæske, opløsning indeholdende vitamin E 50 mg pr.ml. Ido-E Vet. optages meget hurtigt og genfindes især i plasma, i mindre grad i leveren. Overskydende E-vitamin udskilles uændret i fæces.
Andendes til hest, kvæg og svin

Læs mere under fanebladet "yderligere beskrivelse"

Ido E 5x100 ml

300140
Ido-E® vet., Injektionsvæske, opløsning indeholdende vitamin E 50 mg pr.ml.
Præsentation: Tocopherolacetat i vandig dispersion til injektion.
Virkningsmekanisme/egenskaber: E-vitamin optræder som antioxydant i organismen. Det hæmmer oxidationen af polyumættede fedtsyrer, der indgår i cellemembranen. Dette er især udtalt i muskulatur og lever. Ido-E Vet. optages meget hurtigt og genfindes især iplasma, i mindre grad i leveren. Overskydende E-vitamin udskilles uændret i fæces.
Indikationer: Behandling og forebyggelse af E-vitaminmangel.
Kontraindikationer: Ingen.
Bivirkninger: Ingen.
Interaktioner: Ingen.
Drægtighed og diegivning: Kan anvendes.
Dosering: Hest, ko, so, gylt, svin 10-20 ml, kalv 5-10 ml, smågrise 5 ml, pattegris 1 ml i.m. eller s.c.
Særlige forsigtighedsregler: Ingen.
Overdosering: Ingen.
Tilbageholdelsestid: 0 dage.
Udlevering: HV.
Pakning: 5 x 100 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen er Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Alternative produkter

 

Relaterede produkter

 
vitalchew
nyhedsbrev
facebook
insight