Opthalmoskopi | www.kruuse.com

Find produkt

Header_oejendiagnostik

Opthalmoskopi

Med et ophthalmoskop kan du se gennem pupillen og ind i det bagerste øjekammer og undersøge de strukturer der ligger her: retina, blodkar, den optiske disk osv.

Det mest kendte i almindelig praksis er det direkte ophthalmoskop. Undersøgelsen foregår for den største del ved, at man placerer ophthalmoskopet tæt på dyrets øje og kigger gennem luppen. Da man kun bruger ét øje, har man  ikke dybdesyn, men bruger derimod forskellige dioptri indstillinger til at bevæge sig op igennem øjets fundus.

Fordelen ved et direkte ophthalmoskop er, at man får en god forstørrelse, og at det har forskellige lysfiltre. Bagdelen er, at man kun kan se et relativt lille udsnit af øjet – lidt ligesom at kigge ind i et stort rum gennem nøglehullet, og at man skal tæt på dyret for at udføre undersøgelsen.

HEINE Beta 200S har hele 74 dioptri trin og overlegen optik i forhold til andre direkte ophthalmoskoper.

Ojendiag_06   Ojendiag_16

Et indirekte ophthalmoskop virker ved, at man holder en linse tæt på patientens øje. På hovedet har man en lyskilde, som sender lys ind gennem pupillen i en bane, så det ikke giver refleksioner. Ved at bevæge linsen frem og tilbage kan man få et overblik over en meget stor del af fundus – meget større end ved et direkte ophthalmoskop. En anden fordel er, at undersøgelse finder sted en armslængde fra dyret.
Et indirekte ophthalmoskop er et must, hvis man vil beskæftige sig mere seriøst med øjendiagnostik.


HEINE omega 500 er det bedste indirekte ophthalmoskop på markedet.

Ojendiag_57   Ojendiag_62_1

Se mere om undersøgelse med direkte og indirekte ophthalmoskopi her:
Examination of the feline eye and adnexa
Current examination methods of the canine eye