Viden om kirurgiske lasere | www.kruuse.com

Find produkt

co2

Viden om kirurgiske lasere

Humant anvendes en lang række forskellige lasere til forskellige kirurgiske applikationer, men veterinært har primært to typer af lasere fundet anvendelse; CO2 laseren og diode laseren.

Se vores udvalg af kirurgiske lasere ved at klikke her >>

Hvad er laser?
Ordet laser er et akronym for ”Light Amplification by the Stimulated Emmision of Radiation” – eller lysforstærkning ved stimuleret udsendelse af stråling.
En laser er med andre ord en anordning, der er i stand til at skabe lys (eller elektromagnetisk stråling) med nogle ganske særlige egenskaber;

• Lyset er monokromatisk – dvs. afgives med kun en bestemt bølgelængde
• Lysbølgerne går alle i samme retning
• Lysbølgerne svinger synkront

En laser gør det muligt at levere en relativ høj energimængde på et meget lille område, og det er netop den egenskab der finder anvendelse i de kirurgiske lasere.
Fordele ved anvendelse af CO2 laser. CO2 laseren har i princippet samme brede anvendelsesområde som den traditionelle skalpel, men tilbyder en lang række af væsentlige fordele:

• CO2 laseren forsegler små blodkar under incisionen hvilket giver et tørt operationsfelt med godt overblik.  Den hæmostatiske effekt af CO2 laseren og det forbedrede overblik i det kirurgiske område vil ofte reducere den tid, der kræves for at udføre indgrebet og kan ligeledes reducere behovet for sutur, forbinding og andre efterbehandling.
• CO2 laseren efterlader incisionen helt steril hvilket mindsker sandsynligheden for postoperativ infektion.
• CO2 laseren forsegler de små nerveender i incisionsområdet, hvilket medfører nedsat postoperativ smerte.
• De små lymfekapillærer forsegles, hvilket giver mindre postoperativ hævelse omkring incisionen
• Desuden giver CO2 laseren mulighed for, ved anvendelse af laser ablation, ved meget præcist at fjerne uønsket væv.
• Anvendelse af CO2 laser giver således større præcision, mindre smerte, mindre blødning, mindre hævelse og mindre risiko for infektion, sammenlignet med traditionel skalpelbaseret kirurgi.
• Forbedrede kirurgiske muligheder. Laser kirurgi ændrer udførelsen af mange procedurer ved at gøre dem enklere eller ved at reducere risikoen forbundet med indgrebet. Dette åbner op for muligheden for at udvide det kirurgiske repertoire til også at omfatte procedurer, som ikke er praktiske med konventionelle skalpel-baserede teknikker.CO2 laser vs diode laser

Vævsinteraktion
En af de væsentlige forskelle der er på de mange typer af lasere i markedet er bølgelængden af det lys de udsender. Som et eksempel arbejder KRUUSEs VetArt 980 diodelaser ved en bølgelængde på 980 nm (nærinfrarøde område), mens Aesculight CO2 laseren arbejder i det melleminfrarøde spektrum ved 10600 nm. Netop denne bølgelængde har stor betydning for hvor og af hvad lysets energi absorberes. Med andre ord afgør bølgelængden både hvor dybt energien kan penetrere vævet samt til hvilke strukturer i vævet energien afgives.

CO2 laserens lys med en bølgelængde på 10600 nm absorberes primært af vand, hvilket vil sige, at energien afgives i vandholdigt væv. Da langt det meste bløddelsvæv består af celler med et meget højt indhold af vand er CO2 laseren ideel til at afgive sin energi hurtigt til netop denne type af væv. Og hurtig afgivelse af energi er meget ønskeligt, da det netop giver den præcision og minimale termiske beskadigelse af omkringliggende væv der ønskes.

Diodelaseren arbejder som nævnt ved 980 nm. Her absorberes en langt større del af energien af hæmoglobin. Det gør diodelaseren særlig velegnet til at arbejde i meget velvaskulariseret væv som f.eks. diverse slimhindestrukturer. En diodelaser kan i princippet også anvendes til almindelig bløddelskirurgi, men vil her give en mere udtalt termisk beskadigelse af det omkringliggende væv, da energien ofte skal vandre lidt længere i vævet for at finde hæmoglobin end vand.
Såvel CO2 laser som diode laser virker ved hjælp af fototermisk vævsinteraktion. Dvs tilførsel af meget høj energi til et meget afgrænset vævsområde. Resultatet er en reel sprængning og fordampning af de enkelte påvirkede celler.

co2

Teknologi:
CO2 laser og diode laser adskiller sig også på et andet væsentligt punkt, nemlig måden hvorpå energien ledes fra laseren og til vævet.
CO2 lasere har traditionelt anvendt et komplekst system af vinklede arme monteret med interne spejle og fokuseringsmekanisker (articulated arm systems) til at bringe energien fra laseren til vævet. Nyeste udvikling har dog givet mulighed for anvendelse af det langt mere fleksible Hollow Wave Guide system hvilket i høj grad har medvirket til at gøre de kirurgiske CO2 lasere mere brugervenlige.
For diodelaseren vedkommende føres energien via en tynd optisk fiber til vævet.
Netop denne forskel gør, at diodelaseren med sin tynde optiske fiber kan anvendes gennem de tynde kanaler på diverse endoskopi udstyr – en egenskab CO2 laseren ikke kan tilbyde.

Hvilken laser bør jeg vælge?
Valget af den rigtige laser afhænger altså i høj grad af hvorledes den ønskes anvendt.
CO2laseren er det ideelle valg til alle bløddelskirurgiske standard opgaver. Her opnås optimalt effekt af de fordele laserkirurgien tilbyder med minimal termisk beskadigelse af omkringliggende strukturer. Samtidig tilbydes med Hollow Wave Guide teknologiens indførelse et utroligt fleksibelt system at arbejde med.
Diodelaseren er det ideelle valg til al operation, der skal foretages gennem endoskoper. Diodelaseren afgiver sin energi hurtigst i velvaskulariseret væv som slimhinder og lign. hvilket går rigtigt godt hånd i hånd med muligheden for tilgang til diverse caviteter via endoskopi udstyr.

Sikkerhed:
Som ved al anvendelse af kraftige lasere er beskyttelse af øjnene en meget væsentlig sikkerhedsforanstaltning. Anvend altid de medfølgende sikkerhedsbriller når der arbejdes med laseren. Ved anskaffelse af nye sikkerhedsbriller er det vigtigt at sikre sig, at de er godkendt til netop den bølgelængde ens laser afgiver.

Vær også opmærksom på reflektive overflader. Hvis det er muligt er det en fordel at anvende ikke-blanke instrumenter i forbindelse med laser indgreb, da de ikke reflekterer i samme grad.

Da CO2 laser absorberes primært af vand anvendes ofte fugtede tamponer som ”bag-stoppere” hvor man ikke ønsker at beskadige f.eks. underliggende vævsstrukturer.